7/2018

Luotettavuus on kunnia-asia

Tietosuoja ja tietoturva ovat olleet kevään puheenaiheita mm. tietosuoja-asetuksen vuoksi. Terveydenhuollossa työskentelevän onkin syytä silloin tällöin kerrata oman organisaation tietosuojaohjeita ja muistuttaa itseään asian tärkeydestä. Mikäli jokin asia askarruttaa, niin kannattaa kääntyä organisaation tietosuojavastaavan puoleen.

Terveydenhuollon Sihteerit ry järjestää vuosittain 2-päiväiset koulutuspäivät, tietosuoja ja tietoturva ovat usein aiheina juuri niiden tärkeyden vuoksi. Ajantasainen tieto ja ydinasian kertaaminen hyödyttää aina. Luonnollisesti kahteen koulutuspäivään mahtuu monia ajankohtaisia aiheita, ensi vuonna koulutuspäivät pidetään Tampereella 28.-29.3.2019. Koulutuspäiviä valmistellaan jo, ja ohjelma julkaistaan sivuillamme mahdollisimman pian. Kannattaa siis tarkkailla sivujamme.

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n kunnia-asia on sihteerit, jotka ovat sisäistäneet ammattinsa haasteet ja toimivat lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikilla sihteereillä ei tietystikään ole mahdollisuutta osallistua koulutuspäiville joka vuosi, minkä vuoksi jäsenlehti on kullanarvoinen tietolähde, seuraava jäsenlehti ilmestyy marraskuussa 2018. Luotettavat ja ammattitaitoiset sihteerit kuuluvat kaikkialle terveydenhuollossa.

Ihanaa kesää kaikille!

***

6/2018

Muutoshurmiota

Useimmille suomalaisille on tullut selväksi, että digitalisaatio mullistaa maailman, eikä paluuta entiseen ole. Tekoäly on jo nyt niin luonnollinen osa arkeamme, että emme edes tiedosta sitä. Älypuhelimet ovat nimensä mukaisia ja robottivastaajatkin kuulostavat aidoilta ihmisiltä. Neuroverkot eli ”oppivat verkot” ovat olemassa, mutta ihmistä tarvitaan vielä.

Kannattaa siis tarttua ohjaksiin ja opetella käyttämään uusia välineitä sekä omaksua uusia ajatusmalleja. Tulenkin sanotaan olevan huono isäntä, mutta kyllä sillä oikein käytettynä jotain hyvääkin saa aikaan.

Vanha klisee ”muutos on mahdollisuus” on totta. Sote-uudistus on hyvä ja tarpeellinen asia, vaikka sen hoiperteleva eteneminen välillä hirvittää. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumista, sihteerille tämä on mahdollisuus kehittyä.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannusten pitäminen kurissa, mutta palvelun laadun pitäisi kuitenkin nousta. Kuulostaa haasteelliselta, mutta ei mahdottomalta. Viestintä ja koordinointi ovat avainasioita tässä uudistuksessa, nämä osaamisalueet ovat juuri sihteerin ydinosaamista.

Palvelukokonaisuuden yhtenäisyys varmistetaan prosessin suunnittelulla ja tiedon hallinnalla. Tietoja kerätään oikeaan aikaan, kerätty tieto analysoidaan ja tuloksista otetaan opiksi. Asiakasta/potilasta kuunnellaan auttaen ja opastaen tarvittaessa. Asiakkaan tarpeisiin vastataan nopeasti, ihminen on helposti tavoitettavissa tekoälynkin kautta.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee uudenlaisia ajatusmalleja. Asiakkaan kokonaistilanne pitää olla selvillä ja hallinnassa, ammattiryhmien välinen yhteistyö ja osaamisen oikeanlainen käyttäminen ovatkin avainasemassa. On tärkeää, että hoitoalan ammattilaiset pystyvät keskittymään ydintehtäväänsä sihteerien ja muiden tukihenkilöiden hoitaessa kokonaisuutta tukevat tehtävät. Säästöjä ei tule vain sujuvan prosessin ansiosta vaan myös palkkakustannuksista.

Terveydenhuollon sihteerin työnkuvaan sopii luontevasti potilaan/asiakkaan pitäminen hoitopolulla. Sihteeri varmistaa tiedonkulun tehokkaasti ja säännösten mukaisesti sekä huolehtii päivittäisistä rutiiniasioista näppärästi, moniammatillinen yhteistyö sujuukin mallikkaasti sihteerin toimiessa yhdistävänä linkkinä. Tietojen kerääminen tieteellistä tutkimustyötä varten ja tutkijoiden avustajana toimiminen sopii niin ikään sihteerille, näin kerättyjen tietojen systemaattinen seurantakin voitaisiin toteuttaa sujuvasti. Robotitkin tarvitsevat ohjausta, sihteeri on oivallinen ”robottikuiskaaja”.

Sote-uudistuksen eteneminen, uusien ajatusmallien löytäminen ja järkevä työnjako ovat sekä Suomen sote-palvelujen että terveydenhuollon sihteerien pelastus. Kokonaisuutta täytyy pystyä hallitsemaan ja yhteyshenkilö pitää olla tavoitettavissa, yhteistyöllä tämä onnistuu. Sote-uudistuksen tavoitteetkin on mahdollista toteuttaa: säästöjä syntyy ja palvelun laatu paranee, kun osaamista käytetään oikealla tavalla.

 

***

          

 5/2018 

Terveydenhuollon sihteerit ovat voimavara sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle 

Monilla tahoilla kiinnitetään huomiota terveydenhuollon asiakkaan, potilaan, kokemuksiin, hyvä niin. Keski-Suomen keskussairaalassa on tutkittu potilaan kokemuksia kokemusasiantuntijoiden avulla, jolloin ilmeni, että potilaat tuntevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta asioidessaan päivystyksessä. Turussa potilaita ohjataan kokemusasiantuntijan vastaanotolle ja HUS kouluttaa kokemusasiantuntijoita lisää. (Lääkärilehti 27.4.2018) Satakunnassa luotetaan terveyssosiaalityöntekijään. (Tehy 5/2018) Eläkeliitto puolestaan on todennut, että digitalisaatio syrjäyttää monia. (Super 5/2018) 

Hoitotyön henkinen kuormittavuus on myös ajankohtainen aihe, sekä Super ett Tehy kirjoittavat lehdissään tästä aiheesta. Sähköiset ja digitaaliset järjestelmät sekä jatkuvat keskeytykset kuormittavat hoitotyön tekijöitä. 

Terveydenhuollossa työskentelevien sihteerien apu on tarjolla ja käytettävissä, mikä valitettavan usein jää huomaamatta. Sihteeri pystyy auttamaan hoitohenkilökuntaa monessa kirjaamistehtävässä, hoitotyön keskeytysten välttämiseksi sihteeri on oivallinen apukeino. Tämä luonnollisesti edellyttää sihteerin huomioimista osana työtiimiä. 

Sihteeri ei pysty korvaamaan kokemusasiantuntijaa tai muitakaan ammattilaisia, mutta sihteeri on hyvin tietoinen terveydenhuollon toiminnasta ollen kuitenkin tavallaan ”maallikko”. Sihteeri on kokenut asiakaspalvelija ja osaa käyttää sähköisiä järjestelmiä, hän voi näin ollen myös opastaa potilaita järjestelmien käyttämisessä sekä palveluista. Sihteeri on usein tavoitettavissa, koska työ on yleensä sidoksissa tiettyyn paikkaan ja työtä tehdään tietyssä paikassa. Sihteeri voi auttaa ei-hoidollisissa asioissa ja ohjata potilasta eteenpäin. Usein potilaan yksinäisyys ja turvattomuus lievittyvät, kun ihminen on tavoitettavissa. Terveydenhuollon sihteerit ovat jo nyt olemassa ja paikalla. 

Sihteerin osaamisen nykyistä laajempi käyttäminen toisi terveydenhuoltoon lisää inhimillisyyttä ja parempaa palvelua sekä säästöjä. Laadun sanotaan usein maksavan, mutta tämä on ns. säännön vahvistava poikkeus. Laadukas hoitotyö edellyttää tehtävään keskittynyttä henkilökuntaa, laadukkaaseen tukityöhön kannattaa siis panostaa.

 

***           

 

3/2018 

Hei kaikille, 

koulutuspäivät Seinäjoella ovat nyt ohi, toivottavasti saitte uudenlaista tietoa ja virkeyttä kotiin viemisiksi. Minussa Agneta Honkalan luento herätti tietynlaista innostusta kunnon kohottamiseen, sillä hän sai ”mahdottoman” kuulostamaan mahdolliselta. Tavoite mainittiin myös monissa esityksissä, sumussa uiminen kuluttaa voimia, mutta tavoitteen tietäminen auttaa jaksamaan. 

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n vuosikokouksessa 22.3.2018 hallituksen kokoonpanoksi päätettiin:

 • Tarja Mäkitalo, puheenjohtaja
 • Paula Kujala, varapuheenjohtaja
 • Karita Ihalainen, sihteeri
 • Päivi Anttila, hallituksen jäsen
 • Sinikka Hautamäki, hallituksen jäsen
 • Tiina Hautaoja, hallituksen jäsen
 • Kaarina Mäkitalo, hallituksen jäsen
 • Päivi Rissanen, hallituksen jäsen
 • Hilkka Uuttu, hallituksen jäsen
 • Päivi Ahdesmäki, hallituksen varajäsen
 • Anneli Nyrhinen, hallituksen varajäsen 

Allekirjoittanut on yhdistyksen 11. puheenjohtaja, joka astuu kunniakkaisiin saappaisiin nöyrin mielin. Yhdistyksen tavoitteena on alusta alkaen ollut terveydenhuollossa työskentelevien sihteerien asioiden eteenpäin vieminen ja näkymättömän työn näkyväksi tekeminen. Onnistumisia on matkan varrella ollut, mutta yhä edelleen sihteerin osaaminen saattaa jäädä käyttämättä ja  huomioimatta kokonaisuuksia suunniteltaessa. 

Yhteistyö on voimaa, siksi Terveydenhuollon Sihteerit ry on perustettu. Pysytään siis yhdessä ja tuodaan sihteerin osaaminen esille. 

Tavoitteellista kevään odotusta! 

Tarja Mäkitalo
puheenjohtaja