2/2019

Kevättalvi alkaa olla parhaimmillaan,

on valoa ja talviaktiviteetteihin sopivat kelit. Eikä tässä vielä kaikki, kevään kohokohta, Terveydenhuollon Sihteerit ry:n koulutuspäivät, on tulossa tuota pikaa!

Koulutuspäivien valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja ilmoittautuneitakin on jo ihan mukavasti. Pieniä muutoksia koulutuspäivien ohjelmaan on jouduttu tekemään, koska sote-asiat eivät olekaan edenneet aikataulun mukaisesti ja puhujia on vaihdettu ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.

Yhdistyksen vuosikokous on tuttuun tapaan koulutuspäivien yhteydessä, kaikki jäsenet ovat tuohon kokoukseen tervetulleita. Elämme kovin mielenkiintoista uudistusten aikaa, terveydenhuollon sihteeriinkin kohdistuu monenlaisia muutosodotuksia, joihin vastaaminen edellyttää laaja-alaista tietoa tavallisen sihteerin arjesta ja toiveista työn suhteen. Terveydenhuollon Sihteerit ry pyrkii edistämään sihteerien ammatillisia asioita esimerkiksi osallistumalla koulutuskeskusteluun ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin.

Kaikenlainen tekniikka uudistaa työtapoja ja myös osaamista täytyy päivittää. Aarhusin ja Aalborgin yliopistoissa on jo pitkään tutkittu terveydenhuollon työtehtäviä ja digitalisaation vaikutusta niihin. Suomessa tällaista tutkimusta ei juurikaan ole tehty, mutta Terveydenhuollon Sihteerit ry on esittänyt tutkimustoiveita suomalaisillekin toimijoille.

Olen aikaisemmin sanonut, että tämä sote-murros on meille sihteereille ”tuhannen taalan paikka”, näin todellakin on. Seuraavaan tilaisuuteen on taatusti pitkä aika, siksi meidän kannattaa olla aktiivisia nyt.

Toivon teidän siis osallistuvan sankoin joukoin yhdistyksemme vuosikokoukseen, jossa tulevaisuuden suuntaviivoja piirretään.

Koulutuspäiviä ja vuosikokousta odotellessa nauttikaamme aurinkoisista kevättalven päivistä ja mielenkiintoisesta työstämme!

 

***

1/2019

Puhtaalta pöydältä?

Monet aloittavat uuden vuoden niin sanotusti kääntämällä uuden lehden ja aloittamalla puhtaalta pöydältä. Joskus menneiden vuosien hyviä asioita kannattaisi ehkä ihan tietoisesti pitää mukana vuodesta toiseen, sillä suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden voisi uskoa olevan hyviä ominaisuuksia.

Varsinkin alati muuttuvassa maailmassa. Kyllästymiseen asti on jankutettu digitalisaatiosta ja sen tuomista muutoksista, mutta yllättävän harva työantaja toimii suunnitelmallisesti; ”organisaatiot investoivat isosti älykkääseen teknologiaan, uusiin prosesseihin ja automatisaatioon, mutta vain kolme prosenttia investoi yhtä paljon työntekijöiden osaamisen kehittämiseen”, kertoo Accenturen johtaja Terhi Mäkelä (Jyty-lehti 8/2018). Tehokkuus on tavoiteltavaa, mutta osaamattomuus tuskin on tehokasta.

Yhtenä arkisena esimerkkinä tehottomuudesta voisi olla etäkokoukset. Niihin tarvittavat välineet löytynevät useimmilta työpaikoilta, mutta monellakaan työpaikalla niiden käyttämiseen ei opasteta muutoin kuin kertomalla, että intrasta löytyy tietoa. Kiireisen arjen tiimellyksessä ihmiset eivät lähde tuota tietoa etsimään, vaan kokoukset hoidetaan usein matkustamalla esimerkiksi eri puolille kaupunkia. Sihteerin kouluttaminen työyhteisön viestintätekniikan osaajaksi voisi olla kannattavaa. Sihteeri markkinoisi uutta tekniikkaa ja opastaisi sen käytössä, jolloin uudet käytännöt siirtyisivät arkeen tehostaen toimintaa.

Joka tapauksessa vuoden valoisamman puoliskon alkaminen on piristävää ja kaikenlaista mukavaa on taas näköpiirissä! Terveydenhuollon Sihteerit ry:n vuosittaiset koulutuspäivät ovat jälleen maaliskuussa eli 28.-29.3.2019 Tampereella. Ohjelmahan on ollut jo jonkin aikaa sivuillamme. Vuosikokous pidetään myös tuttuun tapaan koulutuspäivien yhteydessä eli 28.3.2019.

Tänä vuonna on myös pohjoismaisen kongressin aika eli NOLO 2019 pidetään Malmössä 25.-26.9.2019. Terveydenhuollon sihteerin työhön liittyvä kysely lähetettiin kaikkiin Pohjoismaihin joulu-tammikuussa, Suomessa kyselyn sai noin 2000 terveydenhuollon sihteeriä. Toivottavasti vastasit siihen, mikäli kuuluit tuohon kahden tuhannen joukkoon. Kyselyn tulokset julkaistaan kongressin yhteydessä Malmössä. Mielenkiinnolla odotan kyselyn tuloksia, sillä vastaavia kyselyjä ei ole aiemmin tehty.

Valoisaa vuoden alkua ihan kaikille!

***

 

12/2018

Joulua kohti mennään

Kulunut vuosi on ollut minulle hyvin monitahoinen, ja samalla olen opetellut Terveydenhuollon Sihteerit ry:n puheenjohtajan tehtäviä. Välillä puheenjohtajuus on sujunut kohtuullisen mallikkaasti, mutta oppimisen paikkojakin on ollut. Onneksi yhdistyksen entiset ja nykyiset aktiivit ovat tukeneet ja opastaneet oikeaan suuntaan. Suuret kiitokset teille kärsivällisyydestänne!

Vuoden varrella jäseniltä on tullut jonkin verran yhteydenottoja, nämä ovat aina mieluisia. On  hienoa huomata, että eri puolilla Suomea on kollegoita, jotka pohtivat samoja asioita kuin minäkin - tai vain muistuttavat Tarja-nimisten tilanteesta! 

Niin ikään on ollut kunnioitusta herättävää huomata, että edeltäjäni ovat solmineet monia kumppanuuksia, joita nyt vaalin parhaani mukaan. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille avusta ja tuesta terveydenhuollon sihteerien asioiden eteenpäin viemisessä. Pyrin myös laajentamaan verkostoamme, sillä yhteistyökumppaneita tarvitaan aina.

Terveydenhuollon Sihteerit on ollut monessa mukana kuluneen vuoden aikana, työtä on kuitenkin vielä paljon tehtävänä. Työt saavat odottaa, sillä nyt valmistaudumme jouluun, vietetään jokainen omasta mielestämme mitä parhain joulu. Aikanaan otetaan uusi vuosi vastaan rentoutunein, avoimin ja tarmokkain mielin.

Hykerryttävän hyvää joulua ja upeaa vuodenvaihdetta ihan kaikille!

Toivottelee

Tarja

***

      

11/2018                                                                                                                

Marraskuun harmaus, Sisu ja Tarja

Viime päivien harmaus on ollut melkoinen koettelemus, eikä tietoisuus yhä syvemmästä pimeydestä juurikaan lohduta. Olinkin varsin ilahtunut, kun kaupan meikkihyllyltä löytyi Lumenen Sisu-niminen kasvoöljy, josko sen avulla piristyisi ja sekä sisäinen että ulkoinen hehku lisääntyisivät.

Yhdistyksen jäsenlehti on viimeistelyvaiheessa ja postilaatikoissa joulukuun alkupuolella. Lehti vie meidät pitkälle kevätpuolelle, sillä koulutuspäivien ohjelma julkaistaan tulevassa lehdessä. Ammattiylpeydestä sanon muutaman sanasen, ja paljon muutakin asiaa on tulossa. Toivottelenkin jo tässä vaiheessa mukavia lukuhetkiä lehtemme parissa.

Pohjoismainen yhteistyömme, NOLO, tiivistyy vielä tämän vuoden lopulla kyselyyn, joka lähetetään kaikissa Pohjoismaissa mahdollisimman laajalle joukolle terveydenhuollon sihteereinä toimiville. Kysely on englanninkielinen sisältäen 8 kysymystä, mutta saatetekstissä kysymykset on käännetty. Tulokset julkaistaan NOLO-kongressissa Ruotsissa syyskuussa 2019.

***

 

10/2018

Asiakas on aina oikeassa?


Asiakaslähtöisyys myös terveydenhuollossa on hyvä asia. Yksityisiä palveluntuottajiahan usein kiitellään niiden kyvystä huomioida potilaan/asiakkaan piilevätkin toiveet.

Hyvä asiakaspalvelu ei ole vain yksityisen puolen etuoikeus, julkinen terveydenhuolto on jo itsessään hyvää asiakaspalvelua. Toki ”velvoitepalvelu” kumpuaa erilaisista lähtökohdista asiakkaiden valintaan perustuvaan palveluun verrattuna; asiakkaan valinnat tuovat rahat toimintaa varten, lakiin perustuvalle toiminnalle rahat tulevat automaattisesti.

Mitä hyvä palvelu on? Vastauksia on varmasti yhtä monta kuin on vastaajiakin, mutta asiakkaan kokemus hyvästä palvelusta on kilpailuvaltti. Tekninen suoritus voidaan toistaa, mutta kokemusta ei voida kopioida. Terveydenhuollossa hyvä asiakaspalvelu voisi tarkoittaa riittävää opastusta.

Digitalisaatio ja sähköinen asiointi lisääntyvät jatkuvasti, myös terveydenhuollossa. Kuitenkin vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan 65-74-vuotiaista 25 % ja 75-89-vuotiasta 63 % ei käytä nettiä eli nämä henkilöt tarvitsevat opastusta suoriutuakseen asioidensa hoitamisesta.

Järkevä työnjako ja asiakaslähtöinen ajattelu ovat avainasemassa terveydenhuoltopalvelujen parantamisessa. Opastustehtävät sopivat luontevasti osastonsihteerin työhön, sillä hän tuntee terveydenhuollon toiminnan ja hänellä on toisten ammattilaisten verkosto ympärillään. Hoitohenkilökunta pystyy keskittymään paremmin hoitotehtäviin, kun sihteeri auttaa potilasta esimerkiksi laboratorioajanvarauksen tekemisessä, tiedonhaussa ja tarvittaessa ohjaa muille ammattilaisille. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille suunnattu SOSTE- risteily järjestettiin lokakuun puolivälissä. Valtiovarainministeriöstön edustaja kertoi omassa puheenvuorossaan, että tulevaisuudessa raha on seurausta potilaiden/asiakkaiden valinnoista. Nykyjärjestelmän mukaan tuet myönnetään ennakoivasti tiettyihin hankkeisiin, mutta jatkossa tämä tulee siis muuttumaan; todistetusti suosittuja palveluja ja palveluntarjoajia tuetaan. Asiakaslähtöisyyteen, hyvään palveluun ja toimiviin palveluketjuihin on syytä panostaa.

***


9/2018

Tulevaisuuden uskoa on


Kipaisin Valkeakoskella esittelemässä Terveydenhuollon Sihteerit ry:tä ja kertomassa työstäni osastonsihteerinä. Pidin näkemästäni ja kuulemastani, sillä tulevat kollegat olivat ilmiselvästi innostuneita tulevasta työurastaan, vaikka työharjoittelu hieman jännittikin. Olen vakuuttunut, että heidän työharjoittelunsa sujuu hienosti, kaikki olivat motivoituneita ja innokkaita oppimaan uusia asioita. Valkeakosken valiot valloittavat pian työmarkkinat.

Osastonsihteerin työnkuvissa on eroja organisaatioista ja työyksiköistä riippuen, niinpä kaikkea ei pidä - eikä edes voi - oppia koulussa. Syvällinen oppiminen tapahtuu työn kautta. Asenteella on kuitenkin merkitystä, näillä opiskelijoilla oppimisen asenne on ”prikulleen” kohdallaan.

Yhtenäinen koulutus kaikille Suomen terveydenhuollossa työskenteleville sihteereille on vasta haave, mutta sitä kohti mennään. Työnkuva on varmasti muuttumassa niin digitalisaation kuin yhteiskunnallisten uudistustenkin myötä eli koulutuksen kehittäminen tulee kyllä ajankohtaiseksi. Tehokkuus on nykyinen hyve, eikä moninkertainen perehdyttäminen ole tehokasta. Lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista.
 
Tässä vaiheessa koulutuksessa panostetaan tietotekniikkaan ja 10-sormijärjestelmään, joka on ergonomian ja jaksamisen kannalta erittäin tärkeää. Hyvät äidinkielen taidot ovat aina sihteerin valttikortti, mutta latina elää edelleen terveydenhuollossa. Latinan alkeiden tunteminen on tärkeä taito sihteerille. ”Kuukkeli” osaa ehdottaa monia sanoja, kun kirjoittaa jotain kuulemansa suuntaista, mutta niistä pitää osata valita se oikea. Sanelija on vastuussa tekstistään, mutta runsas korjaaminen ei paranna tehokkuutta. Sihteerin pitää olla oman alansa osaaja.

Kevään jäsenlehdestä saamme lukea tämän upean ryhmän kuulumisia opintojen ja työharjoittelun jälkeen, odotan innolla heidän tarinoitaan!

Tsemppiä ja onnea uudelle uralle, olkaa ylpeitä itsestänne ja ammatistanne!

***

 

8/2018

Huvilakausi on päätetty,

venetsialaisia juhlittu ja muinaistuletkin on poltettu. Valmistautuminen syksyyn alkaa, mutta hieno kesä antaa voimia tuleviin olosuhteisiin.

Kesän aikana on lomailtu, eivätkä asiat ole edenneet, mutta syksyn myötä tilanne muuttuu. Mm. sote ja budjetti päässevät otsikoihin, ja työhön liittyvät asiat valtaavat mielen.

Terveydenhuollon Sihteerit ry on niin ikään nauttinut kesästä, kuitenkin tulevaisuuteen tähyten. Hallituksen seuraava kokous on syyskuun loppupuolella, pari viikkoa sitten valmistelimme asioita tuota kokousta silmällä pitäen.

Terveiset ”kentältä” ovat aina tervetulleita, erityisesti näin syksyllä, sillä ensi vuoden suunnitelmat alkavat pian olla ajankohtaisia. Yhdistyksessäkin käsitellään budjettiasioita eli toiveet ja ideat asioiden kehittämiseksi ovat juuri nyt paikallaan, laittakaapa postia lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen puheenjohtaja(at)terveydenhuollonsihteerit.fi.

Kesäähän on vielä jäljellä, mutta kaunista ja tarmokasta syksyn alkua kaikille!

***

7/2018

Luotettavuus on kunnia-asia

Tietosuoja ja tietoturva ovat olleet kevään puheenaiheita mm. tietosuoja-asetuksen vuoksi. Terveydenhuollossa työskentelevän onkin syytä silloin tällöin kerrata oman organisaation tietosuojaohjeita ja muistuttaa itseään asian tärkeydestä. Mikäli jokin asia askarruttaa, niin kannattaa kääntyä organisaation tietosuojavastaavan puoleen.

Terveydenhuollon Sihteerit ry järjestää vuosittain 2-päiväiset koulutuspäivät, tietosuoja ja tietoturva ovat usein aiheina juuri niiden tärkeyden vuoksi. Ajantasainen tieto ja ydinasian kertaaminen hyödyttää aina. Luonnollisesti kahteen koulutuspäivään mahtuu monia ajankohtaisia aiheita, ensi vuonna koulutuspäivät pidetään Tampereella 28.-29.3.2019. Koulutuspäiviä valmistellaan jo, ja ohjelma julkaistaan sivuillamme mahdollisimman pian. Kannattaa siis tarkkailla sivujamme.

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n kunnia-asia on sihteerit, jotka ovat sisäistäneet ammattinsa haasteet ja toimivat lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikilla sihteereillä ei tietystikään ole mahdollisuutta osallistua koulutuspäiville joka vuosi, minkä vuoksi jäsenlehti on kullanarvoinen tietolähde, seuraava jäsenlehti ilmestyy marraskuussa 2018. Luotettavat ja ammattitaitoiset sihteerit kuuluvat kaikkialle terveydenhuollossa.

Ihanaa kesää kaikille!

***

6/2018

Muutoshurmiota

Useimmille suomalaisille on tullut selväksi, että digitalisaatio mullistaa maailman, eikä paluuta entiseen ole. Tekoäly on jo nyt niin luonnollinen osa arkeamme, että emme edes tiedosta sitä. Älypuhelimet ovat nimensä mukaisia ja robottivastaajatkin kuulostavat aidoilta ihmisiltä. Neuroverkot eli ”oppivat verkot” ovat olemassa, mutta ihmistä tarvitaan vielä.

Kannattaa siis tarttua ohjaksiin ja opetella käyttämään uusia välineitä sekä omaksua uusia ajatusmalleja. Tulenkin sanotaan olevan huono isäntä, mutta kyllä sillä oikein käytettynä jotain hyvääkin saa aikaan.

Vanha klisee ”muutos on mahdollisuus” on totta. Sote-uudistus on hyvä ja tarpeellinen asia, vaikka sen hoiperteleva eteneminen välillä hirvittää. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumista, sihteerille tämä on mahdollisuus kehittyä.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannusten pitäminen kurissa, mutta palvelun laadun pitäisi kuitenkin nousta. Kuulostaa haasteelliselta, mutta ei mahdottomalta. Viestintä ja koordinointi ovat avainasioita tässä uudistuksessa, nämä osaamisalueet ovat juuri sihteerin ydinosaamista.

Palvelukokonaisuuden yhtenäisyys varmistetaan prosessin suunnittelulla ja tiedon hallinnalla. Tietoja kerätään oikeaan aikaan, kerätty tieto analysoidaan ja tuloksista otetaan opiksi. Asiakasta/potilasta kuunnellaan auttaen ja opastaen tarvittaessa. Asiakkaan tarpeisiin vastataan nopeasti, ihminen on helposti tavoitettavissa tekoälynkin kautta.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee uudenlaisia ajatusmalleja. Asiakkaan kokonaistilanne pitää olla selvillä ja hallinnassa, ammattiryhmien välinen yhteistyö ja osaamisen oikeanlainen käyttäminen ovatkin avainasemassa. On tärkeää, että hoitoalan ammattilaiset pystyvät keskittymään ydintehtäväänsä sihteerien ja muiden tukihenkilöiden hoitaessa kokonaisuutta tukevat tehtävät. Säästöjä ei tule vain sujuvan prosessin ansiosta vaan myös palkkakustannuksista.

Terveydenhuollon sihteerin työnkuvaan sopii luontevasti potilaan/asiakkaan pitäminen hoitopolulla. Sihteeri varmistaa tiedonkulun tehokkaasti ja säännösten mukaisesti sekä huolehtii päivittäisistä rutiiniasioista näppärästi, moniammatillinen yhteistyö sujuukin mallikkaasti sihteerin toimiessa yhdistävänä linkkinä. Tietojen kerääminen tieteellistä tutkimustyötä varten ja tutkijoiden avustajana toimiminen sopii niin ikään sihteerille, näin kerättyjen tietojen systemaattinen seurantakin voitaisiin toteuttaa sujuvasti. Robotitkin tarvitsevat ohjausta, sihteeri on oivallinen ”robottikuiskaaja”.

Sote-uudistuksen eteneminen, uusien ajatusmallien löytäminen ja järkevä työnjako ovat sekä Suomen sote-palvelujen että terveydenhuollon sihteerien pelastus. Kokonaisuutta täytyy pystyä hallitsemaan ja yhteyshenkilö pitää olla tavoitettavissa, yhteistyöllä tämä onnistuu. Sote-uudistuksen tavoitteetkin on mahdollista toteuttaa: säästöjä syntyy ja palvelun laatu paranee, kun osaamista käytetään oikealla tavalla.

 

***

          

 5/2018 

Terveydenhuollon sihteerit ovat voimavara sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle 

Monilla tahoilla kiinnitetään huomiota terveydenhuollon asiakkaan, potilaan, kokemuksiin, hyvä niin. Keski-Suomen keskussairaalassa on tutkittu potilaan kokemuksia kokemusasiantuntijoiden avulla, jolloin ilmeni, että potilaat tuntevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta asioidessaan päivystyksessä. Turussa potilaita ohjataan kokemusasiantuntijan vastaanotolle ja HUS kouluttaa kokemusasiantuntijoita lisää. (Lääkärilehti 27.4.2018) Satakunnassa luotetaan terveyssosiaalityöntekijään. (Tehy 5/2018) Eläkeliitto puolestaan on todennut, että digitalisaatio syrjäyttää monia. (Super 5/2018) 

Hoitotyön henkinen kuormittavuus on myös ajankohtainen aihe, sekä Super ett Tehy kirjoittavat lehdissään tästä aiheesta. Sähköiset ja digitaaliset järjestelmät sekä jatkuvat keskeytykset kuormittavat hoitotyön tekijöitä. 

Terveydenhuollossa työskentelevien sihteerien apu on tarjolla ja käytettävissä, mikä valitettavan usein jää huomaamatta. Sihteeri pystyy auttamaan hoitohenkilökuntaa monessa kirjaamistehtävässä, hoitotyön keskeytysten välttämiseksi sihteeri on oivallinen apukeino. Tämä luonnollisesti edellyttää sihteerin huomioimista osana työtiimiä. 

Sihteeri ei pysty korvaamaan kokemusasiantuntijaa tai muitakaan ammattilaisia, mutta sihteeri on hyvin tietoinen terveydenhuollon toiminnasta ollen kuitenkin tavallaan ”maallikko”. Sihteeri on kokenut asiakaspalvelija ja osaa käyttää sähköisiä järjestelmiä, hän voi näin ollen myös opastaa potilaita järjestelmien käyttämisessä sekä palveluista. Sihteeri on usein tavoitettavissa, koska työ on yleensä sidoksissa tiettyyn paikkaan ja työtä tehdään tietyssä paikassa. Sihteeri voi auttaa ei-hoidollisissa asioissa ja ohjata potilasta eteenpäin. Usein potilaan yksinäisyys ja turvattomuus lievittyvät, kun ihminen on tavoitettavissa. Terveydenhuollon sihteerit ovat jo nyt olemassa ja paikalla. 

Sihteerin osaamisen nykyistä laajempi käyttäminen toisi terveydenhuoltoon lisää inhimillisyyttä ja parempaa palvelua sekä säästöjä. Laadun sanotaan usein maksavan, mutta tämä on ns. säännön vahvistava poikkeus. Laadukas hoitotyö edellyttää tehtävään keskittynyttä henkilökuntaa, laadukkaaseen tukityöhön kannattaa siis panostaa.

 

***           

 

3/2018 

Hei kaikille, 

koulutuspäivät Seinäjoella ovat nyt ohi, toivottavasti saitte uudenlaista tietoa ja virkeyttä kotiin viemisiksi. Minussa Agneta Honkalan luento herätti tietynlaista innostusta kunnon kohottamiseen, sillä hän sai ”mahdottoman” kuulostamaan mahdolliselta. Tavoite mainittiin myös monissa esityksissä, sumussa uiminen kuluttaa voimia, mutta tavoitteen tietäminen auttaa jaksamaan. 

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n vuosikokouksessa 22.3.2018 hallituksen kokoonpanoksi päätettiin:

 • Tarja Mäkitalo, puheenjohtaja
 • Paula Kujala, varapuheenjohtaja
 • Karita Ihalainen, sihteeri
 • Päivi Anttila, hallituksen jäsen
 • Sinikka Hautamäki, hallituksen jäsen
 • Tiina Hautaoja, hallituksen jäsen
 • Kaarina Mäkitalo, hallituksen jäsen
 • Päivi Rissanen, hallituksen jäsen
 • Hilkka Uuttu, hallituksen jäsen
 • Päivi Ahdesmäki, hallituksen varajäsen
 • Anneli Nyrhinen, hallituksen varajäsen 

Allekirjoittanut on yhdistyksen 11. puheenjohtaja, joka astuu kunniakkaisiin saappaisiin nöyrin mielin. Yhdistyksen tavoitteena on alusta alkaen ollut terveydenhuollossa työskentelevien sihteerien asioiden eteenpäin vieminen ja näkymättömän työn näkyväksi tekeminen. Onnistumisia on matkan varrella ollut, mutta yhä edelleen sihteerin osaaminen saattaa jäädä käyttämättä ja  huomioimatta kokonaisuuksia suunniteltaessa. 

Yhteistyö on voimaa, siksi Terveydenhuollon Sihteerit ry on perustettu. Pysytään siis yhdessä ja tuodaan sihteerin osaaminen esille. 

Tavoitteellista kevään odotusta! 

Tarja Mäkitalo
puheenjohtaja