Puheenjohtajan palsta / Ordförandets hälsning

 

Kevät tuli aikaisin tänä vuonna, mutta takatalvi näytti voimansa. Kevät keikkuen tulevi - niin se on. 

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2021 Teamsina koronarajoitusten vuoksi. Paikan päällä Tampereella olivat ainoastaan puheenjohtaja ja sihteeri. Laki valitettavasti ei sallinut kokouksen siirtämistä keväämmälle. Vuosikokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvio, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Taloudellinen tilanne yhdistyksellä on vakaa koronasta huolimatta. Jäsenmaksu pysyi ennallaan eli 20 e/vuosi.

Hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia. Kaarina Mäkitalo siirtyi varajäseneksi. Päivi Rissanen, Hilkka Uuttu ja Anneli Nyrhinen jäivät pois hallituksesta siirryttyään eläkkeelle. Päivi Rissanen valittiin hallitukseen vuonna 1982 Seinäjoen koulutuspäivillä, joten vuosia on kertynyt lähes 40 vuotta Terveydenhuollon Sihteerit ry:n hyväksi. Lämmin kiitos teille kaikille menneistä vuosista ja kaikkea hyvää tulevaan. 

Vuosikokouksessa uutena hallitukseen valittiin Päivi Waher Maskusta, Anne-Mari Heikkiniemi Seinäjoelta ja Kirsti Karbacka Jalasjärveltä. Kokkolasta hallitukseen valittiin vuosikokouksen jälkeen sähköpostikokouksessa Riikka Sandström, Alaveteli. Päivi, Anne-Mari, Kirsti ja Riikka olette lämpimästi tervetulleita mukaan joukkoomme.

Takana on hyvin erikoinen vuosi. Peruttiin maaliskuun 2020 koulutuspäivät sekä syksyn 2020 koulutuspäivät. Vuoden 2021 koulutuspäivät jätettiin pitämättä, mikä olikin oikea ratkaisu vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Nyt suunnittelemme 24.3–25.3.2022 koulutuspäiviä Jyväskylän Paviljonkiin. Päivitämme nettisivuille tulevien koulutuspäivien ohjelmaa heti, kun saamme ohjelmaa tarkennettua. 

Toivon kaikille lämmintä kesää

Sinikka Hautamäki, puheenjohtaja

 

Våren kom tillbaka tidigt i år, men järnnätterna återvände och visade sin kraft. Våren kommer och går -så bara är det.

Föreningen höll sitt första årsmöte 27.3.2021 som Team-möte p.g.a koronabegränsningarna. På plats i Tammerfors var. bara ordförande och sekreteraren. Lagen tillgav oss tyvärr inte möjligheten att flytta mötet. I mötet behandlades bl.a budjeten, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Den ekonomiska situationen i föreningen är stabil trots koronan. Medlemsavgiften fortsätter att vara 20 e/år.

Styrelsens sammasättning ändrades. Kaarina Mäkitalo flyttade över till biträdande medlem. Päivi Rissanen, Hilkka Uuttu och Anneli Nyrhinen blev borta från styrelsen efter att de pensionerat sig. Päivi Rissanen valdes till styrelsen 1982 på skolningsdagarna i Seinäjoki, så hon hann vara med i nästan 40 år. Ett stort tack till er alla för de gågna åren och allt väl framöver.

Årsmötet valde följande nya medlemmar till styrelsen, Pävi Waher från Masku, Anne-Mari Heikkiniemi från Seinäjoki och Kirsti Karbacka från Jalasjärvi. Från Kokkola valdes efter årsmötet genom ett emailmöte Riikka Sandström från Alaveteli. Päivi, Anne-Mari, Kirsti och Riikka ni är hjärtligt välkomna med i gänget.

Bakom oss har vi ett mycket speciellt år. Skolningsdagarna 2020 och 2021 blev emellan, vilket var ett rätt beslut p.g.a koronasituationen. Nu planerar vi hålla 24.3-25.3.2022 skolningsdagar i Jyväskylän Paviljonki.

Vi uppdaterar programmet på våra nätsidor, genast då det blivit färdigt.

 

Önskar er alla en varm sommar!

Sinikka Hautamäki, ordförande