I slutet av mars organiserade Terveydenhuollon Sihteerit rf utbildningsdagarna i Tammerfors för ca 150 läkarsekreterarna i soligt väder. Hotell Torni och kongresscentret Paja Kongressi  var fyllda av deltagarna som diskuterade livligt om de intressanta föreläsningar. Jag vill tacka er alla för ett aktivt deltagande.

Det var härligt att utmärka mera yngre deltagarna i år. Tendensen att inte rekrytera nya sekreterarna att ersätta de pensionerade kolleger har märkbart vänt på senare tid. Nuförtiden läkarsekreterarna ses som en viktig del av ett multiprofessionellt tvärvetenskapligt team. På detta sätt har patienterna en säker och funktionell behandling. Den yngre åldersprofilen mellan deltagarna betyder att ungdomarna är mer intresserad av den här professionen.

Terveydenhuollon Sihteerit rfs stadgeenligt årsmöte hölls i år vid utbildningsdagarna i Tammerfors, 28.3.2019. I mötet behandlades stadgeenliga ärenden, bl.a. medlemsavgift, som är 20 euro i år.

Vi såg också förändringar i Terveydenhuollon Sihteerit rfs styrelse. Vår förra ordförande Tarja Mäkitalo har börjat ett nytt jobb i början av året och lämnade sitt styrelseuppdrag. Tarja, vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb. Dessutom, ordinarie medlemmar Paula Kujala, Tiina Hautaoja och Karita Ihalainen lämnade deras styrelseuppdraget. Stort tack till er alla för ert samarbete.

Jag vill också välkomna vår nya styrelsemedlem Ulla-Maija Viitala från Seinäjoki. De andra medlemmarna är Päivi Anttila, Sinikka Hautamäki, Kaarina Mäkitalo, Päivi Rissanen, Hilkka Uuttu och suppleant Anneli Nyrhinen.

Vi har redan börjat att förbereda nästa årets utbildningsdagar i Helsingfors. Datumet är fastlaget: 26.-27.3.2020. Alltså spara datumet och följa oss på Facebook och vår websida.

Jag önskar er en lugn påsk!

 

Päivi Ahdesmäki

ordförande