3/2018

Hej på er, 

skolningsdagarna i Seinäjoki hör nu till gårdagen, förhoppningsvis fick ni ny kunskap och styrka att ta med er hem. Hos mig väckte Agneta Honkalas föreläsning ett visst intresse för träning, det som känns ”omöjligt” faktiskt kan vara möjligt. Målsättning nämndes också i många presentationer, att simma i dimman tar på krafterna, att vara medveten om målet ger förnyade och oanade krafter. 

På Terveydenhuollon Sihteerit rf:s årsmöte 22.3.2018 fastställdes styrelsens sammansättning enligt följande:

 • Tarja Mäkitalo, ordförande
 • Paula Kujala, vice ordförande
 • Karita Ihalainen, sekreterare
 • Päivi Anttila, ledamot
 • Sinikka Hautamäki, ledamot
 • Tiina Hautaoja, ledamot
 • Kaarina Mäkitalo, ledamot
 • Päivi Rissanen, ledamot
 • Hilkka Uuttu, ledamot
 • Päivi Ahdesmäki, vice
 • Anneli Nyrhinen, vice 

Undertecknad är föreningens 11:e ordförande, och jag åtar mig detta hedersfulla uppdrag med ödmjukhet. Föreningens syfte har varit från första början att föra inom hälsovården arbetande sekreterares ärenden vidare och få det osynliga arbetet synligt. Vissa framgångar har funnits under årens lopp men fortfarande kan sekreterarens kunnande bli outnyttjat när man planerar helheter. 

Samarbete är styrka, därför har Terveydenhuollon Sihteerit rf grundats. Vi bör stå enade sida vid sida och se till att lyfta fram sekreterarens kunnande. 

Jag tillönskar er framgångsrik vårväntan! 

Tarja Mäkitalo
ordförande