Ordförandets hälsning

 

Årsmötet 2020 hölls i juni i Tammerfors. Päivi Ahdesmäki uteblev från ordförande posten och styrelsen. Vi tackar henne för arbetsinsatsen till mån för Sihteerit ry. Undertecknad valdes till ny ordförande. Jag tog emot uppgiften med det kunnande jag har. Jag har en gedigen styrelese som mitt stöd och Päivi Ahdesmäki vid behov.

Vår långvariga sekreterare Karita Ihalainen uteblev och till ny sekreterare valdes Ulla-Maija Viitala från Seinäjoki. Tack även till Karita för din fina arbetsinsats och lycka till Ulla-Maija.

Till viceordförande valdes Päivi Anttila från Lundo. Hon ansvarar även för medlemstidningen med sitt goda kunnande. Vi fick en ny styrelsemedlem från Kankaanpää, välkommen till syrelsen Teija Uusitalo.

Årsmötet 2021 hålls i Tammerfors 27.3.2021. Välkommen med, platsen meddelas närmare. Ifall du känner intresse för styrelsejobb inom Terveydenhuollon Sihteerit ry, stå vänligen i kontakt med styrelsen. Vi har ledig plats för en reservmedlem.

Koronan inverkar fortfarande på vår verksamhet och vi inhiberade skolningsdagarna i Helsingfors 10­–11.9.2020. Meddela Aila Alamäki, som uppehåller medlemsregistret, ditt kontonummer för retur av deltagaravgiften om den ännu är oreturnerad, aila.alamaki@quicknet.inet.fi.

Nästa skolningsdagar hålls 24.3–25.3.2022 i Jyväskylän Paviljonki. Vi hoppas att COVID-19 pandemin är då lindrigare. Vi lämnar skolningsdagarna 2021 emellan p.g.a den osäkra COVID-19 pandemisituationen. Därutöver tror vi att år 2021 kommer att ekonomiskt vara tungt för många arbetsgivare.

Hösten håller på att vända sig till vinter. Vi har njutit av en varm oktober och början av november ser även varm ut. Julen är snart här.

Låt oss njuta av brinnande ljus och skön stämning i väntan på julen. Du hittar en liten julöveraskning emellan tidningen.

 

Öskar er alla en fridfull jul och Lycka till året 2021

Hälsningar Sinikka Hautamäki, ordförande