9/2017

 

Tänk så snabbt tiden går; det är inte länge sedan jag tillönskade alla en solig och varm sommar men utomhus klär sig redan träden i lysande gult och orange.

Terveydenhuollon Sihteerit rf:s styrelse har jobbat flitigt under sommaren och programmet för de kommande skolningsdagarna är snart färdigt. Skolningsdagarna går av stapeln 22 – 23.3.2018 i Seinäjoki. Än en gång har vi strävat till att på programmet ha både aktuella och teman i nära anslutning till avdelningssekreterarens arbete. På programmet finns allt möjligt från klarspråk och datasäkerhet till hygienärenden utan att förglömma vårt välmående och yrkesidentitet. Vi kommer mycket snart att publicera det slutgiltiga programmet för skolningsdagarna så följ med uppdateringarna på Facebook och våra nätsidor. Jag ser fram emot att träffa er i Seinäjoki!

Terveydenhuollon Sihteerit rf har strävat till att göra vår yrkeskår mera synlig. I slutet av juni uppstod det en livlig diskussion angående arbetsfördelning inom hälsovården bland insändarna i Helsingin Sanomat. Styrelseledamoten Tarja Mäkitalo skrev i föreningens namn ett svar på den ursprungliga insändaren. I vårt svar lyfte vi fram vår yrkeskårs kunnande samt framhävde hur viktigt det är att utveckla arbetsfördelningen. Det har också sänts en resolution i föreningens namn till Suomen potilasturvallisuusyhdistys angående just planeringen av arbetsfördelningen inom hälsovården samt utmaningar och möjligheter med den ökande digitaliseringen.

Som bäst håller man på att utveckla yrkesexamens struktur i Finland. Nu är det ett ypperligt tillfälle att igen en gång diskutera vår utbildning och dess förenhetligande. Föreningens styrelse är i färd med att skriva en resolution till Utbildningsstyrelsen om utkastet angående grunderna för grundexamen inom näringsverksamhet. Syftet med skrivelsen är att påpeka för beslutsfattarna att man i examen borde få med de kunskaper som krävs inom avdelningssekreteraryrket.

Tillsammans kan vi göra avdelningssekreteraryrket synligt och känt!

Jag tillönskar er alla färgrik och solig höst

Och
 
Vi träffas i mars i Seinäjoki! 

Päivi Ahdesmäki
ordförande