Puheenjohtajan mietteitä, ajankohtaisia nostoja keskusteluista ym.

Kiitokset vielä kerran kaikille koulutuspäivillemme ja 50-vuotisjuhlaamme osallistuneille! Seuraavassa lehdessämme toukokuussa lisää.

Tarja


Suuret kiitokset kaikille yhteystietonsa päivittäneille! 

Päivityskampanjan aikana tietonsa päivittäneille on lähetetty R-lahjakortti. Valitettavasti ensimmäisten lahjakorttien voimassaolo päättyy jo helmikuun lopussa, seuraavien voimassaoloaika on pidempi.

Sähköpostiosoitteiden päivittämistä toivotaan edelleen sujuvamman viestinnän saavuttamiseksi ilman postikuluja.

Kiitollisin terveisin
Tarja


Hyvää alkanutta vuotta 2024!

Jäsenmaksu vuodelle 2024 päätetään vasta maaliskuun vuosikokouksessa. Laskutus siis vasta sen jälkeen.

Terveisin
Tarja


Leppoisaa joulun aikaa!

Paljon on mahtunut ”vauhtia ja vaarallisia tilanteita” tähänkin vuoteen, mutta nyt alkaa olla hidastamisen aika.

Koulutuspäivien ohjelma ja järjestelyt veivät oman aikansa, mutta ne on nyt tehty. Tervetuloa Tampereelle!

Lehtikin on saatu valmiiksi ja ilmiselvästi sitä on luettu, koska sähköpostiosoitteiden ilmoituksia on tullut kiitettävästi. Ihan kaikki jäsenet eivät vielä ole ilmoittaneet käyttämäänsä sähköpostiosoitetta, mutta vuoden loppuun on vielä aikaa. Kiitos kaikille sähköpostinsa jo ilmoittaneille, kiitos jo etukäteen tuleville ilmoittajille. Tammikuussa kaikille ilmoittaneille lähetetään ”oikea” kiitoslahja.

Sähköpostikampanjan tavoitteena on saada sähköisen jäsenrekisterin tiedot ajan tasalle, jotta pystymme vähentämään hurjasti nousseita postimaksuja.

Pyrimme uudistamaan myös kotisivumme, jossain vaiheessa ehkä logonkin. Jos teillä on ideoita uuden logon suhteen, kertokaa meille! Jotain modernilla tavalla ammattiamme kuvaavaa pitäisi keksiä.

Positiivareiden sanoin toivotan teille tunnelmallista joulua ja upeaa uutta vuotta:

”Tuokoon tämä päivä mukanaan
Sinulle jotain innostavaa ja uutta.
Suotakoon Sinulle aikaa löytää
jokaisesta asiasta sen hyvät puolet,
sillä Sinä olet ansainnut parasta
mitä elämä voi tuoda tullessaan.

Intoa ja päättäväisyyttä vuodelle 2024!”

Tarja


Ilon pilkahduksia marraskuun harmauteen!

Koulutuspäivien ohjelma on nyt valmistunut ja julkaistu sivuillamme. Monenlaista aihetta on tarjolla ja samalla Tampereen vierailulla päästään juhlimaan yhdistyksen 50-vuotistaivalta. Koulutuspäivien hinta on edullinen, laadusta ei kuitenkaan ole tingitty.

Kiitos Ammattiliitto Jytylle, kun sain osallistua Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tilaisuuteen, jossa keskusteltiin sote-henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Mitä täydennyskoulutuksella ylipäänsä tarkoitetaan, ja mikä on riittävä täydennyskoulutuksen määrä? Todettiin, että työntekijällä on oikeus ja velvollisuus saada työnantajan kustantamaa täydennyskoulutusta 3-10 päivää vuodessa. Todettiin myös, että tukipalveluissa työskentelevät eivät ole saaneet täydennyskoulutusta yhtä paljon kuin muut ammattiryhmät.

Koulutus ja osaaminen ovat potilasturvallisuuden kulmakiviä, ja nyt on alkamassa yhteispohjoismainen projekti tähän liittyen. Tavoitteena on koulutuskokonaisuuden vieminen käytäntöön jo syksyllä 2024. Kartoituksessa huomioidaan kaikki sote-kentällä työskentelevät. On ilo huomata, että Terveydenhuollon Sihteerit ry on tehnyt juuri oikeansuuntaisia aloitteita osaamisen suhteen. Järkevä työnjako eri sote-työntekijöiden kesken on myös Terveydenhuollon Sihteerien tavoitteena, prosessien tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia tehokkuuden turvaamiseksi.

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n järjestämät koulutuspäivät ovat täydennyskoulutusta parhaimmasta päästä, sillä aiheet ja näkökulmat on valittu nimenomaan potilasturvallisuutta ajatellen. Koulutuspäivien suunnittelijat ovat työssään huomioineet ajankohtaiset tiedontarpeet eli koulutuspäivillä keskitytään todellisiin arjen haasteisiin. Toivotankin kaikki lämpimästi tervetulleiksi maaliskuun 2024 koulutuspäiville, toivottavasti hyvinvointialueiden säästöpaineista huolimatta henkilökunnan osaamisen tasoa ylläpidetään ja kehitetään.

Ilon aihe on myös se, että jäsenlehtemme ilmestyy lähiviikkoina. Lehdessä on tuttuun tapaan asia-asiaa kevennyksiä unohtamatta. Leppoisia lukuhetkiä!