Ordförandes funderingar, några aktuella ärenden som det förts diskussioner om

Tackar ännu en gång till alla deltagare i våra skolningsdagar och 50-årsjubileum! Mera om dessa i vår följande tidning i maj.

Tarja


Stort tack till er alla som uppdaterade sina kontaktuppgifter!

Till alla som uppdaterade sina uppgifter under kampanjperioden har vi skickat ett R-presentkort. Beklagar att giltighetstiden på de första presentkorten är endast till slutet av februari, de följande presentkorten har en längre giltighetstid.

Vi önskar fortfarande att ni uppdaterar era e-postadresser för att kommunikationen i framtiden skulle ske smidigare med lägre postavgifter.

Med tacksamma hälsningar
Tarja


Gott Nytt år 2024!

Medlemsavgiften för 2024 fastställs först i årsmötet i mars. Faktureringen alltså efter detta.

Hälsningar,
Tarja


Fridfulla juletider!

Detta år har fört med sig en hel del fart och fläkt, men nu börjar det vara dags att dra ner på farten.

Utbildningsdagarnas program och arrangemang tog sin rundliga tid, men nu är allt klappat och klart, så nu återstår endast att välkomna er till Tammerfors!

Även tidningen har färdigställts och den har helt klart även lästs flitigt, eftersom det har droppat in många anmälningar om e-postadresser. Riktigt alla medlemmar har inte ännu meddelat oss vilken e-postadress de använder, men det finns ännu tid kvar till årets slut. Tack till alla er som redan nu anmält sin e-postadress och tack på förhand till er som ännu har denna uppgift kvar på er to-do-lista! I januari skickar vi en ”riktig” tack-gåva till alla som meddelat sin e-postadress.

Syftet med insamlingen av e-postadresser är att uppdatera medlemsregistrets uppgifter, så att vi i fortsättningen kan minska på postavgifterna som stigit helt sanslöst under de senaste åren.

Vi strävar också till att förnya våra hemsidor, och i något skede kanske även vår logotyp. Om ni har idéer gällande hur den nya loggan kunde se ut, så tveka inte att kontakta oss! En modern logga som illustrerar vårt yrkesskår står högst på önskelistan.

Med Positiivarits fritt översatta ord önskar jag er en stämningsfull jul och ett fantastiskt nytt år:

”Må denna dagen medföra något nytt och inspirerande till Dig.

Må Du finna tid att se de positiva sidorna i varje sak, för Du förtjänar det bästa livet har att ge.

Med beslutsamhet och iver inför år 2024!”

Tarja


Strimmor av glädje som skingrar novembers gråskala!

Utbildningsdagarnas program är nu färdigställt och har publicerats på vår hemsida. Det erbjuds en mängd mångsidiga teman och samtidigt som vi besöker Tammerfors firar vi föreningens 50-årsjubileum. Utbildningsdagarnas pris är förmånligt, utan att vi prutat på kvaliteten.

Tack till Fackförbundet Jyty, att jag fick möjligheten att delta i Klient- och patientsäkerhetscentrets tillfälle, där man diskuterade social- och hälsovårdspersonalens fortbildning. Vad avser man överhuvudtaget med fortbildning, och vad är tillräcklig omfattning på fortbildningen? Man kunde konstatera att det är arbetstagarens rätt och plikt att erhålla fortbildning 3 – 10 dagar per år på arbetsgivarens bekostnad. Man konstaterade även, att den personal som arbetar inom stödfunktionerna inte på långa vägar har erhållit fortbildning i samma utsträckning som övriga yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn.  

Utbildning och kompetens är hörnstenar inom patientsäkerheten och nu inleds ett samnordiskt projekt i anslutning till detta. Målsättningen är att omsätta utbildningshelheten i praktiken redan under hösten 2024. Inom kartläggningen beaktas alla arbetstagare inom social- och hälsovårdssektorn. Jag kan med glädje konstatera, att vi inom Terveydenhuollon Sihteerit ry har gjort korrekta initiativ i rätt riktning gällande kompetensutvecklingen. En vettig arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper utgör även Terveydenhuollon Sihteerit ry:s mål, och processerna borde förenklas så långt som möjligt för att säkerställa effektiviteten.  

Utbildningsdagarna som arrangeras av Terveydenhuollon Sihteerit ry utgör fortbildning när den är som bäst, eftersom teman och synvinklar är valda ur just patientsäkerhetssynvinkel. Planerarna av utbildningsdagarna har inom sitt arbete beaktat aktuella kunskapsbehov, med andra ord fokuserar man under utbildningsdagarna på verkliga utmaningar i vardagen. Jag önskar alltså alla varmt välkomna till utbildningsdagarna i mars 2024. Trots de stränga sparkrav som råder inom välfärdsområdena hoppas jag att man ändå väljer att satsa på personalens kunnande och personalutvecklingen överlag.

En annan orsak till glädje är att ett nytt nummer vår medlemstidning utkommer inom de närmaste veckorna. Som vanligt är tidningen fylld av fakta-fakta men utan att glömma lättsammare teman. Jag önskar er trevliga läs-stunder i sällskap med vår tidning!