Tapahtumia menneiltä vuosilta - yhdistyksen tarina

12. marraskuuta 1974 kokoontui 30 osastoavustajaa koko Suomesta Tampereen keskussairaalaan perustamaan ammatillista yhdistystä, Suomen osastoavustajain yhdistys ry:tä. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat:

- Työvaatetus. Suojavaate, kuten muullakin henkilökunnalla.
- Ammattinimike. Osastoavustajan titteli koettiin harhaan johtavaksi.
- Palkkaus ja työajat.
- Arvostuksen nosto, arvostus ja koulutus korreloivat.

Paljon on tapahtunut yhdistyksen perustamisen jälkeen. Palkkaus, arvostus ja koulutus vaativat vielä ponnisteluja. Nimikkeen vaihtaminen vaati lähes 10 vuotta kestäneet neuvottelut, sote-uudistus 2023 toi keskusteluihin työnjaon, joka toteutuessaan antaisi mahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen. Sote-uudistus itsessään vei lähes kaksi vuosikymmentä, toivottavasti käytännön asioista sopiminen tapahtuu hieman ripeämmin. Koulutetut ja oikeutetut sihteerit voisivat vähentää lääkärien ja hoitajien työtaakkaa merkittävästi.

1930-luvulla julkaistussa konttorinhoitajan oppaassa kehotettiin valitsemaan sihteeriksi naisia, jotka ovat hiljaisia, järjestelmällisiä, nopeita, näppäriä ja omaavat kauniin käsialan. Nämä kriteerit eivät taida enää riittää nykypäivän sihteerille.

Aikanaan terveydenhuollossa työskenteleville toimistoalan työntekijöille oli tarjolla useita yhdistyksiä:  Suomen vastaanotto-osastoavustajat ry, Terveydenhuollon Sihteerit ry ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla toimiva yhdistys, joka 1980-luvun alussa sulautui Terveydenhuollon Sihteerit ry:hyn. NOLO-yhteistyö Suomessa onkin saanut alkunsa tuon ruotsinkielisen yhdistyksen toiminnasta.

NOLO järjestää kongressin joka kolmas vuosi vuorotellen eri Pohjoismaassa. Kongressi on avoin kaikille, Terveydenhuollon Sihteerit ry voi sponsoroida jäsenen osallistumiskustannuksia. Kongressi on oiva foorumi verkostoitua ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua ammattikuntamme asioihin muissa Pohjoismaissa.

Ammatillisena yhdistyksenä emme pääse valtakunnallisiin neuvottelupöytiin, minkä vuoksi Terveydenhuollon Sihteerit ry:llä on yhteistyösopimus Ammattiliitto Jytyn kanssa. Terveydenhuollon Sihteerit ry:n jäsenyys ei kuitenkaan edellytä minkään ammattiliiton jäsenyyttä.